ÅRHUNDRADETS MAN I ENKÖPING

 

Uppfinnaren och industrimannen Johan Petter Johansson (1853-1943) bedrev framgångsrikt omfattande industriell verksamhet i Enköping i 57 år. De produkter som han tillverkade i egna verkstäder hade han själv uppfunnit och fått patent på. Han var aktiv som uppfinnare i 55 år och innehade närmare 100 patent, varav de flesta med stor uppfinningshöjd. 1)

Med sina många uppfinningar skapade J.P. Johansson inte bara något nytt utan, som tiden utvisat, också något bestående. Hans uppfinningar så väl som hans industriella verksamhet, kommunala och sociala engagemang har haft stor del i utvecklingen av staden och format den inom många områden. Johan Petter Johansson är den enskilde person som betytt mest för utvecklingen i Enköping under 1900-talet.

Mer än 100 år efter patenteringen av rörtången och skiftnyckeln utgör dessa verktyg fortfarande grunden för produktionen på nuvarande Bahco Tools – det företag som han startade 1886. Det var Enköpings första verkstadsindustri som snabbt utvecklades till den största. I dag sysselsätter Bahco Tools i stadsdelen Fanna ca 400 personer och är fortfarande Enköpings största industri. Rörtången och skiftnyckeln var också de första industriellt framställda produkterna i Enköping som exporterades världen över. Mer än 100 år senare och drygt 50 år efter J.P. Johanssons död räknas verktygen in bland Sveriges tio mest betydelsefulla uppfinningar.

Brobyggaren

Ett för allmänheten påtagligt bevis på J.P. Johanssons bredd som konstruktör och fabrikör är de två gångbroarna över Enköpingsån. Den ena leder över ån i Strömparterren och den andra förbinder Eriksgatan med Munksundet. Båda broarna är till hundra procent verk av J.P. Johansson. Han var ledamot i stadsfullmäktige och deltog i beslut om att träbron i Strömparterren skulle ersättas av en ny. Han lämnade in offerter på tre olika utföranden och fick beställning på den dyraste som kostade 800 kr. Han tillverkade bron i sin smedja i Fanna och placerade den på sin nuvarande plats i Strömparterren. Året var 1893. Året därefter fick han en ny beställning. Den gången på tillverkning av en bro vid Munksundet. Den kostade 1 025 kr. J.P. Johansson var med i alla faser vid broarnas tillkomst. Båda broarna är fortfarande i sitt ursprungliga utförande och har hittills betjänat Enköpingsborna i mer än 100 år.

Fjäderhammaren Vulkanus

J.P. Johanssons fjäderhammare Vulkanus var överlägsen alla på marknaden förekommande fjäderhammare. I många fall var den också tekniskt bättre än de betydligt dyrare ång- och lufthammarna. Det var tack vare den stora slagkraften och reglerbarheten under arbetets gång som fjäderhammaren Vulkanus var bäst. Den överlägsna tekniken åstadkoms med hjälp av en av J.P. Johansson patenterad konstruktion. I korthet bestod utförandet av att en vevstake, som var förbunden med en excentriskt ställd axel, som via en skruv kunde förskjutas utefter axelns längd. Konkurrerande fjäderhammare måste smeden först stanna, därefter kunde omställningen göras med spakar varefter maskinen åter startades.

J.P. Johansson tillverkade fjäderhammaren Vulkanus i stora serier här i Enköping och exporterade dem till flera länder i Europa. Många är de lovord som vittnar om maskinens överlägsenhet.

Villa Fannalund

Villa Fannalund (Fanna slott) uppfördes 1905 och var J.P. Johanssons privata bostad fram till hans död 1943. I den hade familjen Johansson 750 kvadratmeter bostadsyta i Enköpings absolut modernaste bostadsfastighet. Där hade J.P. Johanssons innovationer och tillämpning av ny teknik fritt spelrum.

Villa Fannalund var Enköpings första bostadshus med centraluppvärmning. Andra eldade i kakelugnar och spisar.

Långt innan elektriciteten kom till Enköping 1915 hade familjen Johansson elektrisk takbelysning - från eget kraftverk.

Villa Fannalund var Enköpings första bostadshus med avloppsledning. Andra hade slaskdike runt hörnet.

Det var också ett av de första bostadshusen med helt källarplan. Andra byggde med uthus på tomten.

Det var också ett av de första bostadshusen med helt källarplan. Andra byggde med uthus på tomten.

Huset uppfördes av byggmästare L.P. Sten och syntes vida omkring. Det höjde statusen på stadsdelen Fanna som tidigare endast hade låg, spridd bebyggelse och var tillhåll för luffare, skojare och annat löst folk.

Framtidens hus 1905. Villa Fannalund (Fanna slott) var ett högmodernt bostadshus med 750 kvadratmeter bostadsyta. I det bosatte sig familjen Johansson 1905, det år då byggmästare L. P. Sten fullbordade byggnadsverket.

Medaljerad

Tack vare sina många patent och många år som uppfinnare och industriman fick J.P. Johansson mycket uppmärksamhet och stor uppskattning.

På landshövding Hammarskjölds rekommendation utnämndes J.P. Johanssons 1927 av Hans Maj:t Konungen i Extra Ordens-Kapitel till Riddare av Kungl. Vasaorden, första klassen.

Ingenjörvetenskapsakademin (IVA) gav 1995 ut en minnesmedalj över J.P. Johansson vid en högtidlighet i Stockholms Konserthus. Medaljen är en erinran om hans betydelsefulla insatser för samhället inom områdena teknik och industri.

Johan Petter Johansson är utan konkurrens den enskilde person i Enköping som betytt mest för utvecklingen av staden under 1900-talet. 

Not 1) För att vara patentbar skall en uppfinningen vara ny och ha uppfinningshöjd. Den måste ha teknisk karaktär, teknisk effekt och kunna mångfaldigas. 

Hans E Söder

J.P. Johansson-sällskapet