Bli medlem i

J.P Johansson-sällskapet

Medlemsavgift för privatpersoner 125 kr/år och

500 kr/år för företag, inklusive annonsutrymme i medlemstidningen.

Betala in avgiften på sällskapets postgiro 96 34 42 - 9

I medlemsskapet ingår 2 nr per år av J.P-Bladet, inbjudningar till av sällskapet arrangerade träffar och evenemang. 

 

J.P. Johansson-sällskapet
745 82 Enköping
Besöksadress: Tallbacksvägen 2, Enköping
Telefon 0171-227 07, Fax 0171-322 87
Epost: (kan tyvärr inte längre uppges)